Kontakt

Vodiči

Tina Klarić Parać
Mob: +385(0)098 572 186
E-mail: tinahi.zd@gmail.com

 • Davor Stipanić
  Mob: +385(0)95 91 42 134
  E-mail: dstipani@globalnet.hr

  Adriana Dejanović
  Mob: +385(0)91 5222 949
  E-mail: adriana.dejanovic@gmail.com

  Josip Paškov
  Mob: +385(0)91 579 34 67
  E-mail: josip.paskov@yahoo.com

  Zdenka Brković
  Mob: +385(0)98 1852 719
  E-mail: zdenka.brkovic@gmail.com

  Laslo Kovač
  Mob: +385 (0)98 91 78 400
  E-mail: laslo.kovac@zd.htnet.hr
 • Tamara Stojković
  Mob: +385(0)99 599 5510
  E-mail: stojkovic.tamara@gmail.com

  Marina Jurat
  Mob: +385(0)98/973-8217
  E-mail: marina_jurat@net.hr

  Anđela Nuić Hrboka
  Mob: +385(0)92 103 38 14
  E-mail: andelanuic@gmail.com

  Vesna Gregov
  Mob: +385(0)91 5875 945
  E-mail: vesna.gregov@gmail.com

  Paula Padovan
  Mob: +385(0)98 177 64 11
  E-mail: paulapadovan@yahoo.com

  Lovre Štavun
  Mob: +385 (0)92 3004496
  E-mail: lstavun@gmail.com
  Lores Kučaić
  Mob: +385(0)98 959 0559
  E-mail: lores.kucaic@gmail.com

  Marija Dejanović
  Mob: +385(0)91 766 35 74
  E-mail: marija.dejanovic7@gmail.com

  Martina Krišto Kotlar
  Mob: +385(0)99 220 75 75
  E-mail: martina.kristo@gmail.com

  Ivica Škriljevečki
  Mob: +385(0)91 581 7394
  E-mail: info@itravel.hr

  Meri Šuljak
  Mob: +385(0)98 545 059
  E-mail: meri.suljak@gmail.com