Kontakt

Vodiči

Tina Klarić Parać
Mob: +385(0)098 572 186
E-mail: tinahi.zd@gmail.com

Adriana Dejanović
Mob: +385(0)91 5222 949
E-mail: adriana.dejanovic@gmail.com

Josip Paškov
Mob: +385(0)91 579 34 67
E-mail: josip.paskov@yahoo.com

Zdenka Brković
Mob: +385(0)98 1852 719
E-mail: zdenka.brkovic@gmail.com

Laslo Kovač
Mob: +385 (0)98 91 78 400
E-mail: laslo.kovac@zd.htnet.hr

Lovre Štavun
Mob: +385 (0)92 3004496
E-mail: lstavun@gmail.com
Tamara Stojković
Mob: +385(0)99 599 5510
E-mail: stojkovic.tamara@gmail.com

Marina Jurat
Mob: +385(0)98/973-8217
E-mail: marina_jurat@net.hr

Anđela Nuić Hrboka
Mob: +385(0)92 103 38 14
E-mail: andelanuic@gmail.com

Vesna Gregov
Mob: +385(0)91 5875 945
E-mail: vesna.gregov@gmail.com

Paula Padovan
Mob: +385(0)98 177 64 11
E-mail: paulapadovan@yahoo.com
Lores Kučaić
Mob: +385(0)98 959 0559
E-mail: lores.kucaic@gmail.com

Marija Dejanović
Mob: +385(0)91 766 35 74
E-mail: marija.dejanovic7@gmail.com

Martina Krišto Kotlar
Mob: +385(0)99 220 75 75
E-mail: martina.kristo@gmail.com

Ivica Škriljevečki
Mob: +385(0)91 581 7394
E-mail: info@itravel.hr

Meri Šuljak
Mob: +385(0)98 545 059
E-mail: meri.suljak@gmail.com